top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Uděluji tímto souhlas Josefu Markovi (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • E-mail

 • Telefonní číslo apod.

 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel komunikace s klientem, nikoli zasílání marketingových sdělení nebo novinek. Údaje budou správcem zpracovány po dobu vzájemné komunikace potřebné ke vzájemné domluvě/nebo do odvolání souhlasu.

 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu fotojosefmarek@gmail.com.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Např. IT dodavatelé

 2. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

 1. Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět

 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

 Obec se nezapisuje u soudu (oddíl, vložka), obec vzniká ze zákona

 Správce může OÚ zpracovávat sám anebo prostřednictvím jiných zpracovatelů, které konkrétně vyjmenuje  - název společnosti.

bottom of page